۹ نکته در مورد خرید اینترنتی (نکته هشتم)

۸- محصولات رایگان می توانند هزینه زا باشند.
● محافظ صفحه، کارت های الکترونیک و سایر دانلودها در فضای اینترنت می توانند، حامل ویروس های خطرناک باشند. نرم افزارهای ضد ویروس و ضد جاسوسی خود را همراه با نرم افزار دیواره آتش همواره به روز و فعال نگه دارید.